ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು @ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಗಳು

ಡೆಲ್ಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು?

ಡೆಲ್ಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯುವ, ಪ್ರೇರಿತ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ನವೀನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಮುಂದೆ-ಆಲೋಚನೆ, ಹೊರಗಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ನೌಕರರು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ.

 

 

ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹುಡುಕಿ.

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿ.ವಿ. [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

 

ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹುಡುಕಿ.

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿ.ವಿ. [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

 

ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹುಡುಕಿ.

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿ.ವಿ. [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಟಾಪ್

ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರೆತಿರಾ?